logo stageplekken.nl

Stageplekken

Tijdens de meeste opleidingen is het verplicht om één of twee keer stage te lopen. Oriënteer je goed op verschillende bedrijven en mogelijkheden voordat je begint met solliciteren naar een stageplek. Stagevacatures zijn op diverse plekken te vinden, maar laat je niet leiden door gemakzucht of een hoge stagevergoeding, want uiteindelijk is het belangrijk dat je het gedurende de stageperiode naar je zin hebt en dat je er wat van leert.

Stage lopen

Jouw opleiding bepaalt of stage lopen een verplicht onderdeel is van je studie en welke soort stages je moet lopen. Zo is een snuffelstage erop gericht om kennis te maken met bepaalde beroepswerkzaamheden, terwijl je bij een meeloopstage ook beroepsspecifieke taken uitvoert (onder begeleiding). Tijdens een observatiestage neem je geen deel, maar observeer je op een passieve manier de praktijk.

Afstudeerstage

Vaak loop je in het laatste jaar van je HBO of WO opleiding een afstudeerstage. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een afstudeeropdracht, die vaak praktijkgericht is, en een afstudeeronderzoek.

Stage in het buitenland

Een stage in het buitenland biedt je naast beroepsmatige ontplooiing ook de mogelijkheid om kennis te maken met een andere taal en cultuur. Hiervoor moet je echter wel meer voorbereidingen treffen, zoals (in sommige gevallen) een Visum, een aanvullende studiebeurs, verzekeringen en natuurlijk woonruimte. Begin tijdig met deze voorbereidingen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stageplek zoeken

Als je begint met zoeken naar een stageplek is het belangrijk om een aantal dingen voor jezelf helder te hebben. Aan welke eisen moet de stage voldoen voor jouw opleiding? Wat wil je graag leren en welke bedrijven lijken je interessant? Maak bijvoorbeeld een lijstje met werkgevers die jou aanspreken en speur vervolgens hun websites af op vacatures voor stageplekken. Indien je geen stages vindt op de website van jouw favoriete werkgever, kun je natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen. Wellicht wordt er een plek voor je gecreëerd!

Vaak kun je een stageplek zoeken via jouw opleiding, omdat bedrijven zich aanmelden bij de onderwijsinstelling of omdat er een stagebureau gefaciliteerd wordt. Er zijn op internet ook tal van sites die stagevacatures aanbieden.

Stagebrief

Als je solliciteert naar een stageplek moet je, net als bij een 'gewone' baan, een sollicitatieproces doorlopen. Solliciteren begint uiteraard met een motivatiebrief, waarin je vertelt waarom het bedrijf en de stageopdracht jou aanspreken. In de stagebrief ligt (ten opzicht van een 'gewone' sollicitatiebrief) extra nadruk op je motivatie, omdat je CV (waarschijnlijk)nog niet heel erg indrukwekkend is. Motiveer jezelf door goed toe te lichten waarom je die stage graag wilt, wat jou aanspreekt in het bedrijf en waarom de functie aansluit bij jouw vaardigheden.

Sollicitatiegesprek

Als je wordt uitgenodigd voor een stagegesprek n.a.v. je motivatiebrief is het belangrijk dat je je serieus voorbereidt, zoals je dat zou doen bij een 'gewone' sollicitatie. Ga netjes gekleed, zorg dat je op tijd komt en bereid je voor op veelgestelde sollicitatievragen en lees je goed in over het stagebedrijf.

Beginnen aan je stage

Voordat je begint aan je stage moet je je stageplan en je stageovereenkomst in orde maken. Deze documenten laat je ondertekenen door jouw stagebegeleiders. Veelal wordt je zowel begeleid door iemand van het stagebedrijf, als door iemand van jouw opleiding.

Stageplan

In je stageplan vermeld je jouw leerdoelen, taken en verantwoordelijkheden. Het stageplan kan uitkomst bieden wanneer er problemen zijn.

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst is een soort 'contract' dat geldig is gedurende de stageperiode. In de stageovereenkomst staan al je rechten en plichten vermeld, zoals bijvoorbeeld stagevergoeding, reiskostenvergoeding, vakantiedagen en aansprakelijkheid.

Stagevergoeding

Een werkgever is niet verplicht om jou een stagevergoeding uit te keren, maar in veel gevallen biedt een organisatie een netto vergoeding van om en nabij €300. Reiskostenvergoeding hoeft een werkgever ook niet aan te bieden, maar vaak zijn werkgevers wel coulant en is er ruimte voor een bepaalde tegemoetkoming.